Онлайн

10 та нацистларга хос энг телбанамо ғоя

Германия ҳокимияти тепасида Гитлер турган йилларда халқ Биринчи жаҳон урушидаги муваффақиятсизликдан сўнг ғайрат билан мамлакатни тиклай бошлаган.

2174 0