Тонгда уйғотгич соатнинг илк марта жаранглашидаёқ туриб кетасизми? Тетик ва яхши кайфият билан уйғонасизми?

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Тўшак остидан енгил туриб, бутун дунёни чин қалбдан севасизми? Биргина саволга “йўқ” деб жавоб берган бўлсангиз ҳам, сизга бугунги откриткалар тўпламини тақдим этамиз. Биз ҳам сиз билан биргамиз.