Болалар учун мўлжалланган масалаларни катталарга намойиш этишингиз биланоқ уларнинг кўпчилиги эсанкираб қолади. Мияни бироз чарҳлаб, болалар китобларида келтирилган вазифаларни қай даражада бажара олишингизни текшириб кўрмоқчимиз.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Болалар учун мўлжалланган масалаларни катталарга намойиш этишингиз биланоқ уларнинг кўпчилиги эсанкираб қолади.