Ota-ona hayotimizda naqadar muhim o'rin tutishini namoyon etgan «Bolalar masalasi» ijtimoiy loyihasida keltirilgan quyidagi 12 ta surat ko'nglimizni yumshatib yubordi.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

8 oydan so’ng uyda

 

4 yildan so’ng uyda

 

8 yildan so’ng uyda

 

2 yildan so’ng uyda

 

8 yildan so’ng uyda

 

4 yildan so’ng uyda

 

3 yildan so’ng uyda

 

7 yildan so’ng uyda

 

3 oydan so’ng uyda

 

6 oydan so’ng uyda

 

4 yildan so’ng uyda

 

7 yildan so’ng uyda