halqaro

Kalashlar – Pokiston tog’larida yashovchi sirli xalq
Hindiqush tog'lari bo'ylab oqadigan Chitral daryosi vodiyida istiqomat qiluvchi moviy ko'zli va aksariyati malla sochli
1822 0