ilm

10ta ilmiy izoh: ruhlar va boshqa g’ayrioddiy hodisalar
Turli tadqiqotlarga ko'ra, sayyoramiz aholisining qariyb 40 foizi g'ayrioddiy hodisalarga ishonadi. Aynan shu sababli
68 0