o‘yinlar

10ta holat hamma ota-onalarga xos, ammo ular buni tan olmaydilar
Oila vazifalarini hal qilish uchun ota-onalar ko‘pincha kichik hiylalarga borib, kulgili vaziyatlarga tushib qoladilar.
8 0