parfyum

Atir sepish: 3 ta asosiy xato
Xushbo‘y hid uzoq vaqt saqlanib qolishi va siz hamda atrofdagilarga yoqimli bo‘lishi uchun atirni qanday sepish kerak?
3077 0