topilma

10 ta topilma o’z egalarini millionerga aylantirgan
1.   Coca-Cola kompaniyasining $130 mln.lik pay sertifikati Amerikalik Toni Maron bir kuni garajda o’tkazilgan chegirmal
23 0