Yugurish

18 ta kutilmagan holat yugurishni sevadiganlar bilan sodir bo‘ladi
Yugurish – yo‘qotilgan kilogramlargina emas. Yugurish bu deyarli yangi hayotdir.
1865 0