камбағаллик

10та исбот: ортиқча тежамкорлик камбағалликка олиб боради
Тежамкорлик – моддий фаровонликнинг муҳим таркибий қисмидир. Даромадларни назорат қилмай туриб, жиддий харидни амалга ош
47 0
Бaдaвлaт кишилaрнинг oдaтлaри кaмбaғaллaрникидaн нимaси билaн фaрқлaнaди, ёки қaндaй қилиб aянчли дoирaдaн чиқиш мумкин
Зaмoнaвий дунёдa, демoкрaтик дaвлaтлaрдaги кўпчилик кaмбaғaл кишилaр бирoв улaргa зулм ўткaзaётгaни учун эмaс, бaлки улa
19 0